Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad hälso- och sjukvård med hjälp av tillämpad AI

AI-teknologi har potential att lösa våra största sjukvårdsutmaningar, frigöra administrationstid och förbättra hälso- och sjukvården för alla i Sverige. För att vi framgångsrikt ska kunna använda oss av AI i sjukvården så måste svenska sjukvårdsleverantörer, på regions och kommunnivå, samarbeta både med varandra och näringsliv, akademi och beslutsfattare.

Den informationsdrivna vården är grunden för en transformation så att vi kan att möta framtidens behov och förväntningar.

Kye Andersson, som arbetar med Major Impact Projects på AI Sweden, inleder med att ta bort komplexiteten ur AI, med fokus på vad AI möjliggör och vad som går att göra med AI, utifrån ett organisations- och samhällsperspektiv. Han berättar om en rad exempel på tillämpad AI från runt om i världen. 

Markus Lingman, strateg sjukhusledningen och överläkare Region Halland, berättar mer om vad ett innovativa vårdsystem innebär och vad som krävs för att nyttja den senaste AI-tekniken för att främja hälsa och nyttja resurser. Han berättar även om hur detta kopplar an till svensk LifeScience-strategi. 

Tomas Borgegård, Innovationsledare, Karolinska Universitetssjukhuset,  pratar om vikten av strategi och samverkan med industri och akademi för att driva förändring inom hälso- och sjukvården, och berättar om konkreta exempel på hur innovationsupphandling kan användas för att öka tillämpningen av AI-beslutsstöd i vården.
 

Läs mer om innovationsmiljön Informationsdriven hälsa här

Läs mer och registrera dig här

innovationsveckan_arrangorslogga3_png_0.png

Seminariet är en del av Innvoationsveckan 2020, en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Programmet skapar vi tillsammans, med aktiviteter lokalt och digitalt. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Innovationsveckan samordnas av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG. Ta del av utbudet under Innovationsveckan
Arrangeras av AI Sweden, Region Halland och Karolinska Universitetssjukhuset.